HP filteri

Povratni smer u KDS mrežama podložan je znatnom uticaju slučajnog šuma, koji se naziva ingress. Izvori ovog šuma su raznovrsni, i najčešće potiču iz korisničke razvodne mreže. Navedeni šum se tokom propagacije kroz povratni smer KDS mreže pojačava, i može toliko ojačati da dovede do potpunog prekida rada kablovskih modema.

Jedno od rešenja koje može umanjiti uticaj ingress-a su HP filteri. U ponudi posedujemo dve vrste filtera - za spoljnju montažu sa propuštanjem napajanja (koristi se u magistralnoj koaksijalnoj liniji), i model za unutrašnju montažu (koristi se u distributivnoj razvodnoj mreži).

Tehničke detalje filtera možete naći ovde:

 

 

TLHPF40 - HP filter sa propuštanjem napajanja, 40-1000MHz

 

 

 

 

HPF30 - HP filter bez propuštanja napajanja, 30-1000MHz

 

HPF85 - mini HP filter za potpuno zatvaraje povratnog smera, 85-1000MHz

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. 2012@Telemark KDS. Sva prava zadržana.