IP-to-PAL

Kompanija TRIAX u svom portfoliu nudi stanicu TDX sa IP-to-PAL (EDGE PAL) funkcijom.

U navedenoj stanici postoje 2 vrste IP-to-PAL kartica, koje rade sa SD ili sa HD uaznim signalima. Svaka od navedenih kartica prebacuje 4 IP strima u 4 PAL signala. U jedno kućište stanice staje 6 PAL kartica, pa je ukupan kapacitet jednog kućišta 24 PAL kanala na izlazu.

Za povećanje broja kanala na izlazu, koristi se drugo (dodatno) kućište, koje se sa prvim povezuje na Ethernet nivou, čineći jedinstveni sistem.

Ulazni signal ne mora sve biti IP - može se koristiti DVB-C ili DVB-T2 ulazni signal. 

Više tehničkih detalja o navedenom uredjaju možete naći ovde.

 

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. 2012@Telemark KDS. Sva prava zadržana.