Digitalna stanica

Možemo ponuditi digitalnu stanicu firme WELLAV - DMP 900. Rek uredjaj, male potrošnje, omogućuje obradu velikog broja digitalnih kanala u samo par uredjaja kompaktne veličine. Moduli digitalne stanice, koji može biti 6 po kućištu, podržavaju različite funkcije, a nakon multipeksiranja modul QAM modulatora obezbedjuje da se digitalni signal može proslediti direktno u mrežu. Posebna Ethernet konekcija služi za komunikaciju sa serverom za kriptovanje. Uredjaj ima redundantno napajanje.

Uz standardno, postoji i mini kućište - SMP100, za obradu manjeg broja signala (recimo u podstanicama, za lokalne potrebe). Mini stanica nema redundantno napajanje, ali ima ugradjenu Ethernet konekciju.

 

 DMP 900 digitalna stanica

 SMP 100 mini dig. stanica

 

U ponudi su i oredjeni pre-definisani uredjaji na navedene dve platfome, a koji Vam mogu biti od interesa kao dopuna postojećim digitalnim stanicama:

 SMP 350 - ASI/IP gateway

 SMP 260 - transkoder

 SMP 330 - transmodulator

 SMP 330 - Edge QAM

 DMP 900-TCMS - multi-screen transcoding platform

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. 2012@Telemark KDS. Sva prava zadržana.