Optički čvorovi

Naš partner, firma Telkom-Telmor iz Poljske, proizvodi optičke čvorove za višestruku namenu - sa EU kvalitetom i po veoma pristupačnim cenama. Uredjaji poseduju AGC na nivou ulaznog optičkog signala, čime se održava konstantan nivo izlaznog RF signala.

Naša preporuka je mini optički čvor MON-1923, koji se može naručiti u raznim varijacijama: napajanje lokalno ili daljinsko, umeravanje sa JXP atenuatora ili potenciometrima, laser povratnog smera FP, DFB ili CWDM.

Od interesa Vam može biti i čvor MON-1629, sa naprednim funkcijama kao što je AUTO-LINK, ili opcioni BURST mod rada povratnog smera. Auto-link omogućuje da se prilikom zamene JXP atenuatora ne prekida signal, jer se aktivira ugradjeni atenuator od 5dB - što može biti značajno tamo gde je aktivan VoIP servis. Sa druge strane, BURST mod rada povratnog smera aktivira laser za povratni smer samo kada modemi rade na ovom čvoru, te se time sprečava kumuliranje ingress-a koje postoji prilikom CWDM multipleksiranja.

MON-1931 je nov proizvod, koji je kompatibilan sa EDOCSIS3.1 standardom. Direktan smer ima proširen spekar do 1218 MHz. Dipex filter je plug-in modul i može se naručiti u tri različite vrednosti deljenja: 65/85, 85/110 i 204/256. Uz standardni AGC, napredne funkcije ovog čvora su BURST i INGRESS SWITCH - pomoću kojeg se, povećanjem atenuacije u povratnom smeru, može odrediti da li sa njega stiže ingress.

FP (0dB) i CWDM (3dB) laseri povratnog smera su plug-in moduli, i isti su za sve navedene modele čvorova. CWDM laseri povratnog smera se prave sa 18 različitih CWDM frekvencija - od 1270 do 1610nm (u koracima po 20nm), pa se multipeksiranje povratnog smera može vršiti sa 18 frekvencija u jednom optičkom vlaknu.

 

MON-1923 - mini optički čvor

MON-1629 - optički čvor sa naprednim funkcijama

MON-1931 - EDOCSIS3.1 kompatibilan optički čvor  

    

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. 2012@Telemark KDS. Sva prava zadržana.